Logo Penya

La Penya

Junta fundacional de la Penya. Domingo Lladó. (d.e.p.) Xavier Nieto. Frederic Mateu. Joan Prat. (d.e.p.) Joan Basa. Ferran Martorell. (Aleshores President del RCD. Espanyol.) Oriol Collet. Joan Collet. (President Fundador). Jaume Saenz. Jaume Lladó. (Actual President de la Penya.) Albert Travesa. (d.e.p.) Joan Lladó. Agustí Asmarats Primera Junta de la Penya, 18 de novembre de 1989. (Foto: P.Padrós)

Amb els amargs records d'una final de copa de la UEFA perduda, i després d'una temporada desafortunada que finalitza amb l'equip a segona divisió, (perdent una promoció contra el RCD. Mallorca.) I a més, encoratjats pels petards que celebraven la pèrdua de categoria, (d'alguns enemics del Club), a la petita vila d'Argentona. El 18 de novembre de 1989, va ésser el dia "D", un grup d'afeccionats al futbol i més concretament al RCD. Espanyol, funden la Penya Espanyolista d'Argentona. (La primera estant l'equip a 2a. Divisió.)

La Penya Avui

El 23 de setembre de 1.997, i després de la dimissió del fins aquest dia, president de l'entitat, Sr. Joan Collet i Diví, que per motius d'incompatibilitat de funcions, amb la seva nova tasca de membre del consell d'administració del R.C.D. Espanyol. Es convoca oficialment una assemblea general extraordinària en la qual, surt elegida una nova junta, que després de varies entrades i sortides de membres renovant aquesta, s'arriba fins al mes d'abril de 2019.
   El mes de maig de 2019, es ratifica per unanimitat la nova junta de la Penya, quedant aquesta tal com figura a continuació.
   Al llarg d'aquests trenta anys, la Penya Espanyolista d'Argentona ha comptat amb dos presidents:
   -Joan Collet i Diví, president durant el període 1.989 - 1.997, va deixar el càrrec per entrar a formar part del consell d'administració, del RCD Espanyol, més tard va ésser anomenat portaveu del Club, Conseller de l'Àrea Esportiva, (fins el juliol de 2004), Vicepresident de l'Àrea d'Expansió,Conseller Delegat fins el passat 19 de novembre de 2012 que va esser escollit president del RCD. Espanyol fins al any 2016, fins a dia d'avui, l'últim president català de l'entitat). El sustitueix Chen Yansheng (Guangdong, 1970) un empresari chino y des de gener de 2016 el nou president i propietari del R.C.D. Espanyol en sustitució de Joan Collet.
   -Jaume Lladó i Bonfill, President de 1997 fins el dia d'avui.
A 1 de gener de 2020, som 145 associats, (un 90% socis de l'Espanyol.)

JUNTA DE LA PENYA
President
  Jaume Lladó i Bonfill
Vicepresident
  Josep Perarnau i Sanfrancisco
Secretari
  Carles Padrós i Marfany
Tresorer
  Jordi Blanco i Barti
Delegada
  Magda Blanco Galdeano
Vocal 1r.
  Belen Bueno Luna
Vocal 2a.
  Montserrat Mateu Serra